Teemat

Oikeudet

Haluan tehdä työtä saamelaisten oikeuksien eteen. Saamelaisten itsemääräämisoikeus täytyy saattaa kansainvälisten sopimusten tasolla ja Saamelaiskäräjien on oltava tulevaisuudessakin saamelaisten itsensä hallinnoima. Saamelaisten oikeudet maihin ja vesiin on tunnustettava lainsäädännössä ja sen toimeenpanossa. Tulevien Saamelaiskäräjien täytyy jatkaa työtä ILO 169-sopimuksen ratifioimiseksi.

Arkipäivä

Haluan tehdä työtä sen eteen, että jokainen saamelainen voi säilyttää yhteyden saamelaiskulttuuriin omassa arkipäivässään. Lasten täytyy voida kasvaa kieleen ja kulttuuriin sekä käydä saamelaisia kouluja. Perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset täytyy turvata ja saamenkielisiä palveluja vahvistaa.

Yhteistyö

Haluan lisätä rajat ylittävää yhteistyötä saamelaisten välillä. Saamelaiset ovat yksi kansa, ei vain vähemmistöjä eri valtioissa. Äänemme kuuluu paremmin jos käytämme sitä yhdessä. Myös valtioiden on huolehdittava, että oikeudet toteutuvat jokaisen kansallisvaltion alueella yhtä hyvin ja saamelaiset ovat keskenään samanarvoisessa asemassa.