Davvisámegillii

Hei! Lean Koivu-Jusse Ánne, Anni Koivisto, 29 jahkásaš servodatberošteaddji, Suoma Sámedikki várreságadoalli ja eadneolmmoš. Lean váibmoláđis, vuoiggalaš ja mearrediđolaš.

Riegádin Gápmasis, bajásšadden Ohcejogas, golgen máilmmis ja gávdnen ruovttu Čeavetjávrris. Lean vázzán logahaga Ohcejoga sámelogahagas ja dan maŋŋá gazzan oahpu ámmátallaskuvllas sosiálasuorggis. Dat oahput báhce gaskan go álgen studeantapolitihkkii ja bessen gitta riikkadási servviid njunušbáikkiide. Lean bargan árrabajásgeassimis, bálvalansuorggi ámmáhiin, festiválabargguin ja sosiálapolitihkálaš áššedovdin. 

Mu politihkálaš jurddašeami vuođđun leat sápmelaš árvvut: hálidan fuolahit min birrasis, kultuvrra seailumis ja das, ahte juohke okta birge eallimis. Lean leamašan áirrasin Ohcejoga gieldda váldostivrras ja ráđđehusas. Dál lean SDP váldostivrra lahtu ja Lappi bire stivralahttu. Ledjen maid evttohassan riikkabeaiválggain 2019 ja ožžon 881 jiena. Jáhkán mu máŋggabealát duogáš lea ávkin maid anárlaččaid áššiid dikšumis.

Anár lea ruoktu munnje ja máŋgasiidda. Das mii galgat fuolahit maid boahttevuođas. Gielda lea máŋggagielat, máŋggakultuvralaš, máŋggabealát ja máŋggajienat. Hálidan bargat dan ovdii, ahte buohkaid jietna gullo ja ahte mearrádusat nannejit ovttaveardásašvuođa viidásit. Erenoamážit hálidan bargat mánáid, nuoraid ja bearrašiid ovdii.