Osaamisen puolella

Minä uskon vahvasti koulutuksen ja osaamisen voimaan yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijana. Se on paras tapa ehkäistä eriarvoisuutta ja muuttaa maailmaa. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on turvattava oikeus laadukkaaseen ja saavutettavaan koulutukseen.

Ihmisten puolella

Meistä jokainen saa hyvin erilaiset lähtökohdat elämään ja toisaalta kaikki voi muuttua sattuman seurauksena. Vahvaa hyvinvointivaltiota tarvitaan kantamaan meistä jokaista, kun emme itse selviä. Tämä tarkoittaa kohtuullisen toimeentulon ja saavutettavien palvelujen tarjoamista ihan jokaiselle.

Ilmaston puolella

Ilmaston lämpeneminen uhkaa maapallon tulevaisuutta ja jokaisen ihmisen arkea. Erityisesti Lappi on alueena herkkä ilmaston muuttumiselle, sillä monet elinkeinomme perustuvat luontoon. Ilmastonmuutos täytyy pysäyttää sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla.