Tärkeitä teemoja

Monipuolinen Inari

Inari on monipuolinen, monikielinen ja monikulttuurinen kunta. Se on vahvuus, josta on syytä pitää kiinni. Kunnan täytyy vahvistaa alueellista yhdenvertaisuutta, panostaa hyvinvointiin ja antaa kaikille mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöön. Päätöksissä on huomioitava eri elinkeinojen tarpeet ja huolehdittava arvokkaasta ympäristöstämme. Inari on oltava myös tulevaisuudessa paikka, jossa voimme tuntea olevamme kotona.

Yhdenvertaiset kylät

Inari on monen kylän kunta ja joka kylässä on omat erityisyytensä. Jokaisessa kylässä on säilytettävä mahdollisuudet hyvään elämään. Jokainen kylä ja jokaisen kylän ihminen on arvokas. Kunnan täytyy tehdä päätöksiä, jotka pitävät kaikki kylät elävinä ja huomioivat erilaiset tarpeet. Välttämättömät palvelut eivät saa karata liian kauas vaan avun on oltava lähellä silloin, kun sitä tarvitaan.

Lapset, nuoret ja perheet

Lapsiin ja nuoriin panostaminen on panostamista koko kunnan tulevaisuuteen. Toimiva neuvola, laadukas varhaiskasvatus ja terveet koulut ovat vetovoimatekijöitä ja ennen kaikkea lasten oikeuksia, joista ei pidä tinkiä. Oma taustani on vahvasti koulutuspolitiikassa, jonka uskon olevan parasta mahdollista tulevaisuuspolitiikkaa. Tulevalla vaalikaudella on tärkeää huolehtia, että kunta ottaa kopin oppivelvollisuuden laajentumista seuraavista velvollisuuksista ja pitää kiinni nuorille annetusta lupauksesta, että kaikki saavat tukea oman suunnan löytämiseen.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntapäättäjät ovat kuntalaisten asialla. Minusta on tärkeää, että päätöksenteossa kuullaan tarkalla korvalla niitä, joita asiat eniten koskettavat. Se edellyttää, että vireillä olevista asioista myös viestitään avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Kuntapäätöksenteko on pidettävä ihmisten lähellä. Samoin päättäjien on kannettava vastuuta siitä, että päätökset perustuvat tietoon.