Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on saamelaisten edustaminen

Mielipidekirjoitus julkaistu Lapin Kansassa 7.9.2019

Lapin Kansan pääkirjoitus (5.9.) peräänkuuluttaa tulevalta saamelaiskäräjiltä ja Antti Rinteen hallitukselta kykyä tehdä kompromisseja saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmän osalta, jotta käräjien toimintakyky saadaan palautettua. Toimintakykyä ei kuitenkaan paranneta kompromisseilla, vaan alkuperäiskansojen oikeuksia kunnioittamalla.

Palataan ongelman juurille eli siihen, mistä epäselvyydet saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuulumisesta johtuvat. Toisin kuin julkisessa keskustelussa kuulee toisinaan puhuttavan, ongelmien aiheuttaja ei ole saamelaiskäräjät, vaan kaikki lähtee suomalaisesta lainsäädännöstä, tarkemmin saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmän ”lappalaispykälästä”. Sitä saamelaiskäräjät ei ole lakiin hyväksynyt, vaan se on suomalaispäättäjien käsialaa.

Saamelaisille alkuperäiskansana kuuluu itsemääräämisoikeus, joka pitää sisällään oikeuden määrätä jäsenyydestään. Tämä on yksiselitteisesti todettu YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksessa. Siitä lähtökohdasta on ylipäätään ongelmallista, että asiaa koskevaan lainsäädäntöön on päätynyt kirjauksia, joilla ei ole alkuperäiskansan hyväksyntää.

Koska saamelaiskäräjät ei ole vastuullinen tilanteen syntymisestä, se ei myöskään ole vastuullinen sen korjaamisesta. Valta ja vastuu on Suomen hallituksella ja eduskunnalla. Aiempina vuosina pyrkimykset saamelaiskäräjälain uudistamiseen ovat kaatuneet suomalaispäättäjien tarpeeseen puuttua asioihin, jotka eivät kansainvälisten oikeuksien nojalla heille kuulu.

Nyt Rinteen hallituksella on näytön paikka ja nähdään, koskeeko ihmisoikeusmyönteinen linja myös saamelaispolitiikkaa. Ainoa tie saamelaiskäräjien toimintakyvyn ja legitimiteetin turvaamiseen on uudistaa saamelaiskäräjälaki alkuperäiskansoille kuuluvia oikeuksia ja saamelaisten tahtoa kunnioittaen.

Kompromissihakuisuus voi tietyissä poliittisissa kysymyksissä olla hyväksi, mutta ihmisoikeuspolitiikkaan se soveltuu heikosti. Tässä kysymyksessä kompromissi tarkoittaisi alkuperäiskansoille kuuluvista oikeuksista luopumista ja sitä ei saamelaiskäräjiltä voida vaatia.