Evttohassan Sámediggái – Ehdolla Saamelaiskäräjille

Suomeksi alhaalla

Lean máŋgii smiehttan, ahte maid mii dainna sámedikkiin jos dat ii leat min iežamet stivremis. Stáhta mearrideaddjit eai gudnejahte min iešmearrideami, muhto figget baicce sihkkarastit, ahte suopmelaččat besset oasálažžan min iešstivrenorgána doaimmaide. Orru, ahte stáhta ulbmilin lea vehážiid mielde sihkkut eret dan heajosge váikkuhanválddi, mii mis Sámedikki bokte lea. Buot vearrámus lea, go stáhta figgá min maid bágget rihkkut daid vuoigatvuođaid, mat midjiide gullet.

Duohtavuohta lea, ahte sámediggi lea min virggálaš ovddasteaddji stáhta ovddas. Nugo muhtun viissis dajai, Suoma stáhta ii earut, leago sámediggi sápmelaš vai suopmelaš. Mii gal earuhit. Danin mii galgat sihkkarastit, ahte eat mase eanetlogu daid olbmuide geat eai gula min álbmogii eaige galgga min áššiin mearridit. Jos mii guođđit sámedikki, mii geiget eaktodáhtolaččat min rievtti hállat min álbmoga njálmmiin dakkár olbmuide geaid ulbmilin lea vuostálastit min vuoigatvuođaid.

Dál ii leat áigi vuollánit. Mii dárbbašit juohke ovtta dáistalit min rivttiid beales jos áigut gádjut min iežamet sámedikki sámiide. Sámedikkis leat ollu dehálaš barggut, mat dárbbašit min návccaid ja maid ii sáhte guođđit fuopmášumi haga. Mii galgat sihkkarastit, ahte sápmelaš árrabajásgeassin, skuvlejupmi, sode-bálvalusat ja buot eará árgabeaivválaš bargu joatkašuvvá ja ovdána. Mii galgat sihkkarastit, ahte sámediggi ovddida sámiid vuoigatvuođaid servodagas ja váikkuha stáhta mearrádusaide.

Danin juohke sápmelačča oassálastin sámediggeválggaide lea dál dehálut go goassige. Lean evttohassan sámediggeválggain boahtte mánus. Mun sávan beassat bargat iežan álbmoga boahttevuođa ovdii čuovvovaš njeallje jagi.

Buori riikkaidgaskasaš máilmmi eamiálbmogiid beaivvi!

🇫🇮

Olen viime aikoina miettinyt, että mitä me teemme saamelaiskäräjillä jos se ei ole meidän itsemme hallinnoima. Päättäjät eivät kunnioita itsemääräämisoikeuttamme vaan yrittävät varmistaa, että suomalaiset pääsevät osallistumaan oman itsehallintoelimemme toimintaan. Tuntuu siltä, että tavoitteena on hiljalleen poistaa se vähäinenkin vaikutusvalta, joka meillä saamelaiskäräjien kautta on. Kaikista pahinta on, kun valtio yrittää pakottaa meidät itse rikkomaan niitä oikeuksia, jotka meille kuuluvat.

Totuus on, että saamelaiskäräjät on virallinen edustajamme Suomessa. Eräs viisaampi sanoi, ettei Suomen valtio erota onko se saamelainen vai suomalainen. Me itse erotamme ja siksi meidän on varmistettava, ettemme menetä enemmistöä henkilöille, jotka eivät kuulu kansaamme ja joiden ei siksi kuulu asioistamme päättää. Jos jätämme saamelaiskäräjät, ojennamme vapaaehtoisesti oikeuden käyttää puheoikeuttamme sellaisille henkilöille, jotka toimivat meitä ja oikeuksiamme vastaan.

Nyt ei ole aika luovuttaa. Tarvitsemme jokaista taistelemaan sen eteen, että saamelaiskäräjät on tulevaisuudessakin saamelaisten. Saamelaiskäräjät tekee paljon sellaista työtä jota ei voi jättää huomiotta. Meidän täytyy varmistaa, että työ saamelaisen varhaiskasvatuksen, koulutuksen, sote-palvelujen ja muun tärkeän ja jokaisen arkea koskevan eteen jatkuu. Meidän täytyy varmistaa, että saamelaiskäräjät edistää saamelaisten asemaa yhteiskunnassa ja vaikuttaa päätöksentekoon vahvasti.

Siksi jokaisen saamelaisen osallistuminen saamelaiskäräjävaaleihin on tärkeämpää kuin koskaan. Olen ehdolla saamelaiskäräjävaaleissa ensi kuussa. Toivon, että seuraavat neljä vuotta saan tehdä töitä oman kansani tulevaisuuden eteen.

Hyvää kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää!