Ammatillisen koulutuksen säästöt syövät osaamisen tasoa

Mielipide julkaistu Lapin Kansassa 9.4.2019

Ammatillisesta koulutuksesta on kuluneella hallituskaudella leikattu todella suuria summia. On väistämätöntä, että vaikutukset ovat moninaisia ja näkyvät monessa eri muodossa. Itsenäisen opiskelun lisääntymisestä ammatillisessa koulutuksessa on uutisoitu laajasti eri medioissa niin nuorten, vanhempien kuin ammatillisen koulutuksen opettajienkin tasolta. Peruskoulun jälkeen ammatilliseen koulutukseen siirtyvät nuoret kaipaavat opintoihinsa vielä ohjausta, opetusta ja tukea.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvilla nuorilla opiskelemisen edellytykset ovat hyvin eri tasoilla ja itsenäisen opiskelun mallien omaksuminen vie peruskoulun jälkeen aikaa. Kaikilla nuorilla ei ole lainkaan edellytyksiä itsenäiseen opiskeluun siinä laajuudessa kuin sitä tällä hetkellä toteutetaan. Jos henkilöllä on jo valmiiksi vaikeuksia esimerkiksi oman arkirytmin kanssa, saattaa suuri itsenäisen opiskelun määrä tuottaa nuorelle entistä enemmän ahdistusta ja motivaation puutetta. Kun vähäinenkin motivaatio opintojen suorittamiseen katoaa, on riski koulutuksen keskeyttämiseen huomattavasti korkeampi.

Kontaktiopetuksen edelleen vähentyessä ei voida välttyä siltä, että tämän kaltaiset säästöt näkyvät suoraan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden osaamisen tasossa. Käytännönläheisen ammatin tekemistä ei voi opiskella pelkistä tekstikirjoista. Työelämä on ollut jo usean vuoden ajan suuressa murroksessa, ja muutos on tulevaisuudessa vain nopeampaa. Odotukset työntekijää ja osaamista kohtaan ovat kasvaneet ja laajentuneet entisestään. Eri oppilaitosten opiskelijat ovat jo nyt esittäneet huolensa siitä, riittääkö ammattitaito valmistumisen jälkeen työelämään, kun vastuu suurien kokonaisuuksien omaksumisesta jätetään opiskelijalle itselleen.

Tulevalla vaalikaudella on huolehdittava siitä, että ammatillisen koulutuksen rahoitus nostetaan riittävälle tasolle ja osaamisen taso on jatkossa turvattu. Ammatillisen koulutuksen kautta valmistuu vuosittain lukuisia ammattilaisia tekemään erilaisia yhteiskunnan kannalta hyvin merkittäviä työtehtäviä. Ei anneta osaamisen tason laskea, vaan varmistetaan laadukas koulutus ja vankka osaaminen myös jatkossa!