Totta ja tarua SDP:n ilmastolinjauksista

Olen nyt useamman kerran lukenut tai kuullut toisten puolueiden ehdokkaiden kertovan jotakuinkin niin, että SDP yhdessä muun vihervasemmiston kanssa tulee hakemaan lihapihvit lautaselta, maitopurkit jääkaapista ja autot pihasta sekä kieltää lentämisen. Tämän puheen yhteydessä vihjaillaan, että ääni SDP:lle on ääni Lapin kuoliniskulle. Tämä väite ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa ja nyt kerron, mikä pitää.

Selvennetään vielä: SDP on esittänyt verotuksen muuttamista tukemaan kestävää kehitystä siten, että päästöt näkyvät tuotteen tai palvelun hinnassa. Se ei ole sama asia kuin korkeampi verotus lihalle ja maidolle vaan verokantojen tarkastelua siten, että ympäristölle edullinen vaihtoehto olisi aina edullisempi myös ihmiselle. Tällä hetkellä jokainen meistä ei voi valita ympäristölle ystävällistä vaihtoehtoa vaan esimerkiksi ulkomainen liha on usein kotimaista lihaa edullisempi vaihtoehto, vaikka jälkimmäinen olisikin kestävämpi. Kulutustottumusten muuttamista taas ei voi jättää vain yksittäisten ihmisten varaan vaan politiikan tehtävä on ohjailla valintoja kestävään suuntaan. Ymmärrän, että tämän avauksen toteuttaminen ei ole yksinkertaista, mutta me olemme valmiit etsimään ratkaisuja, joilla ihmisten kulutustottumuksia voidaan ohjailla oikeudenmukaisella tavalla.

Yksityisautoilun osalta SDP on ehdottanut, että seuraavalla vaalikaudella tehdään suunnitelma ja selkeä aikataulu siitä, miten Suomessa autokantaa uudistetaan vähä- ja nollapäästöiseksi. Me emme ole sitoutuneet yhteen ainoaan ratkaisuun vaan pidämme tärkeänä, että kaikki ympäristöystävälliset vaihtoehdot ovat mukana. Valtion on omilla toimillaan helpotettava kansalaisten siirtymistä ympäristöystävällisiin tapoihin liikkua ja varauduttava sähköautojen yleistymiseen esimerkiksi satsaamalla infraan. Tässä on kyse ennen kaikkea autokannan uudistamisesta, mutta kenenkään vanhaa autoa ei yksikään demari tule pihasta pois hakemaan. Lentoveron suhteen SDP:lla ei ole selkeää kantaa vaan olemme valmiita selvittämään sen käyttöönottoa. Lentoliikenteen päästöjen alentamisessa keskeisintä on kuitenkin satsata siihen, että voimme nopealla aikataululla siirtyä käyttämään biopolttoaineita ja alentaa lentoliikenteen päästöjä sitä kautta.

Ilmastotoimissa on tehtävä yhteistyötä EU:n sisällä ja lisäksi vaikutettava sen kautta muun maailman päästöihin, sillä yksin emme ilmastonmuutosta torju. Me emme voi kuitenkaan uskottavasti vaatia toisilta mailta suuria tekoja, ellemme ole itse valmiita alentamaan päästöjä, jotka Suomessa ovat henkilöä kohden verrattain suuret.

Ilmaston lämpeneminen uhkaa erityisesti Lappia, sillä arktisella alueella ilmasto lämpenee nopeammin kuin muualla. Täällä on lukuisia elinkeinoja, jotka perustuvat tavalla tai toisella luontoon ja elävät pitkästä talvikaudesta sekä paksusta lumipeitteestä. Toisin sanoen: Ilmastonmuutoksen huomiotta jättäminen on kuolinisku Lapin elinvoimalle, sen tietää jokainen vastuullinen päättäjä.