Buori álbmotbeaivvi!

Tänään vietetään saamelaisten kansallispäivää. Monen huulilla on kysymys: Mitä saamelaisuus sinulle merkitsee? Aloitan mieluummin kysymällä, mitä saamelaisuus merkitsee tälle yhteiskunnalle.

Saamelaisia on arvioiden mukaan 75 000-100 000, joista Suomessa asuu noin 10 000. Suomessa saamelaisten asema alkuperäiskansana on vahvistettu perustuslaissa. Saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltä ja kulttuuria sekä perinteisiä elinkeinoja. Saamelaisten kielellistä ja kulttuurista itsehallintoa hoitaa Saamelaiskäräjät. Saamelaiskäräjien kanssa on neuvoteltava kaikista asioista, jotka koskevat merkittävällä tavalla saamelaisia. Lainsäädäntö tai Saamelaiskäräjien resurssit eivät kuitenkaan riitä turvaamaan saamelaisten oikeuksien toteutumista.

Monet saamelaiset käyttävät lukemattomia tunteja omaa aikaansa oman kansansa aseman edistämiseen – vapaaehtoisesti ja ilman palkkaa. On kielityöntekijöitä ja opettajia, jotka omalla ajallaan tuottavat oppimateriaaleja tai kehittävät kieltä. On someaktiiveja, jotka taklaavat ennakkoluuloja ja jakavat tietoa. On käytännön tekijöitä, jotka pystyttävät protesteja tai muita tilaisuuksia saamelaisten oikeuksia heikentävien hankkeiden vastustamiseksi. On rohkeita ihmisiä, jotka haastavat vallitsevaa lainsäädäntöä. On vanhempia ja isovanhempia, jotka siirtävät kieltä tai kulttuuriperintöä seuraaville sukupolville. On ystäviä, jotka tukevat toinen toistaan hetkinä, jolloin oman kansan oikeuksien puolustaminen tuntuu taistelulta tuulimyllyjä vastaan.

Mutta vaikka saamen kansa tekisi mitä, ei tulevaisuus ole omissa käsissämme. Me emme päätä siitä, kuinka paljon rahaa on kielenelvytykseen käytössä. Me emme päätä, millainen lainsäädäntö kalastusta koskee tai rakennetaanko perinteisten maidemme läpi rautateitä. Me emme loppukädessä päätä edes siitä, kuka kansaan kuuluu, vaikka tämä oikeus on YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien sopimuksessa turvattu. Kerta toisensa jälkeen näemme, miten tekemällämme työllä ei ole lopputuloksen kannalta juurikaan merkitystä vaan Suomi valtiona tekee päätöksiä, jotka heikentävät mahdollisuuksiamme käyttää kieltä, harjoittaa perinteisiä elinkeinoja ja ylläpitää kulttuuriamme.

Vastuu siitä, miltä alkuperäiskansan tulevaisuus näyttää, lepää pitkälti suomalaisten päättäjien harteilla. Eikä tätä vastuuta olla pystytty kantamaan kunnialla.

Harva päättäjä tuntee saamelaisten asioita tai ymmärtää, millaisia seurauksia päätöksillä on. Ongelma on suuri ja laajasti tunnistettu. Saamelaiskäräjätkin on alkanut suunnitella koulutuskokonaisuutta tulevalle valtioneuvostolle ja tämä on ehdottomasti hyvä alku. On tärkeää, että henkilöt, jotka päättävät asioistamme, tuntevat ne hyvin. Jokaisen päättäjän niin kunnissa, maakunnissa kuin kansallisestikin on otettava selvää faktoista ja pohjattava päätöksensä niihin. Tällä ehkäistään sellaista politiikkaa, joka pohjautuu valheellisiin tietoihin tai vääriin ennakkokäsityksiin.

Tieto ei kuitenkaan yksin riitä vaan on oltava tahtoa toimia. Saamelaisten oikeuksien heikentäminen ei koskaan ole välttämätöntä vaan valinta, joka voidaan joko tehdä tai jättää tekemättä.

Tänään kansallispäivänä toivon, että jokainen voisi pysähtyä miettimään, miltä haluaa saamelaisten tulevaisuuden näyttävän. Haluaako olla osa jatkumoa, jossa saamelaiset pyritään sulauttamaan osaksi valtaväestöä vai haluaako, että voimme kehittää kulttuuriamme omilla ehdoillamme? Haluaako tuhota saamelaisalueen maat vai varmistaa, että voimme tulevaisuudessakin harjoittaa perinteisiä elinkeinoja? Haluaako edesauttaa alkuperäiskansan katoamista vai varmistaa, että saamelaisilla on tulevaisuus?

Kaikkina maailman päivinä toivon, että valinta on oikea. Tekemistä riittää ja toivon, että seuraavalla vaalikaudella aloitamme näistä.

  • Uudistetaan saamelaiskäräjälaki kunnioittamaan saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja ratifioifaan ILO 169 -sopimus.
  • Turvataan perinteisten elinkeinojen tulevaisuus. Varmistetaan, että saamelaisilla on kotikunnasta riippumatta oikeus kalastaa omien sukujen perinteisillä vesillä. Turvataan poronhoidon tulevaisuus.
  • Pysäytetään ilmastonmuutos ja Jäämeren radan suunnittelu.

Mutta se kysymys. Mitä saamelaisuus minulle merkitsee? Kaikkea. Saamelaisuus merkitsee minulle ihan kaikkea.