Terveisiä tulevaisuuslinjalta!

SDP julkaisi viime viikonloppuna omat linjauksensa seuraavalle vaalikaudelle ja vähän pidemmälle! Tulevaisuuslinja on yhdessä valmisteltu, kunnianhimoinen ja yli satasivuinen ohjelma, joka sisältää toimenpiteitä eriarvoisuuden torjumiseksi, ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi ja tulevaisuususkon vahvistamiseksi. Se on visio Suomesta, joka on jokaiselle meistä parempi paikka olla ja elää.

Isoista linjoista on ollut julkisuudessakin paljon keskustelua, mutta halusin nostaa ohjelmasta vielä muutamia yksityiskohtia, jotka lämmittää itseäni erityisen paljon!

Nykyinen kaivoslaki on vanhanaikainen eikä turvaa kestävää kaivostoimintaa. SDP haluaa uudistaa kaivoslain ja selkeyttää kaivostoiminnan ympäristövastuita. Valtausperiaatteesta täytyy luopua ja mineraaliesiintymien on oltava lähtökohtaisesti valtion omaisuutta. Suojeltuja luontoalueita täytyy kunnioittaa.

Suomessa koulutus periytyy edelleen vahvasti –  esimerkiksi perhetausta, sosioekonominen asema ja sukupuoli vaikuttavat siihen, mitä meistä todennäköisesti tulee. SDP:n tavoitteena on edistää koulutuksellisesta tasa-arvoa luomalla pitkäjänteinen suunnitelma koulutuksen saavutettavuudesta. Suunnitelmaan kirjataan selkeät ja mitattavat tavoitteet aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyn ja läpäisyn edistämiseksi.

Saamelaisten oikeudellinen asema ei ole kehittynyt parempaan suuntaan pitkään aikaan vaan monet asiat junnaavat paikallaan tai ottavat takapakkia. Kielenelvytystyössä on nähty onnistumisiakin, mutta kielelllisten oikeuksien vahvistamisestakin puuttuu pitkäjänteisyys. SDP haluaa kehittää saamelaisten itsemääräämisoikeutta vastaamaan kansainvälisen oikeuden vaatimustasoa sekä parantaa oikeuksia saada sote-palveluja ja koulutusta omalla kielellä, myös saamelaisalueen ulkopuolella.

Poliisin resurssit ovat riittämättömät ja on kestämätöntä, ettei perustuslain takaama oikeus turvallisuuteen toteudu haja-asutusalueilla. Avun on oltava saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. SDP haluaa nostaa poliisien määrää ja varmistaa, että poliisi on saatavilla kaikkialla Suomessa.

Mielenterveysongelmat ovat yleistyneet, mutta palvelut eivät ole seuranneet perässä. Ongelmat vaativat ennaltaehkäisyä, varhaista tunnistamista ja asiaankuuluvaa hoitoa. SDP haluaa laatia kansallisen ohjelman mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä ottaa käyttöön psykoterapiatakuun, joka turvaisi jokaisen hoitoon pääsyn kuukauden sisällä hoidon tarpeen tunnistamisesta.

Tutustu koko tulevaisuuslinjaan täällä.