Kaivoslaki ei kaipaa höllennyksiä

Mielipidekirjoitus julkaistu Lapin Kansassa 15.12.2018

Suomen kaivospolitiikka on tunnettu löyhyydestään ja puutteellinen lainsäädäntö on laajasti tunnistettu. Ojennamme arvokkaat luonnonvaramme hopeatarjottimella ulkomaisille suuryrityksille.

Kaivostoiminnassa ei huomioida riittävästi ympäristöä, eikä riittäviä velvoitteita jälkipyykin hoitamiseen ole. Paikalliset voivat lyhyellä tähtäimellä hyötyä työpaikoista ja veroeuroista, mutta myöhemmin kärsiä ympäristöhaitoista. Myöskään vaikutusmahdollisuuksia omalla alueella ei ole turvattu. Sen sijaan, että nykyhallituksen intresseissä olisi korjailla olemassa olevia ongelmia, on hallitus päättänyt esittää uusia.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä kaivoslain muuttamisesta. Käytännössä jatkossa etuoikeus malminetsintä-, kaivos- tai kullanhuuhdontalupaan ei edellyttäisi hakemusvaiheessa toimitettuja ympäristöselvityksiä, vaan nämä asiakirjat voisi toimittaa jälkikäteen. Virallisena tavoitteena on yleisen edun turvaaminen, mutta taustalla näyttää olevan ennemmin kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden toiminnan helpottaminen.

Kaivoslakia on uudistettava kestävälle pohjalle, mutta tämä esitys on kaukana siitä. Ei jatkoon.