Inari on monipuolinen, monikielinen ja monikulttuurinen kunta. Se on vahvuus, josta on syytä pitää kiinni. Kunnan täytyy vahvistaa alueellista yhdenvertaisuutta, panostaa hyvinvointiin ja antaa kaikille mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöön. Päätöksissä on huomioitava eri elinkeinojen tarpeet ja huolehdittava arvokkaasta ympäristöstämme. Inari on oltava myös tulevaisuudessa paikka, jossa voimme tuntea olevamme kotona. Olen SDP:n ehdokkaana Inarin kunnanvaltuustoon.

Äänestä! Jienâst! Jiõnâst! Jienas!

Panel 1 Placeholder
Panel 2

Anni pähkinänkuoressa

Hei! Olen Anni Koivisto, 29-vuotias yhteiskunnallinen vaikuttaja, pienen lapsen äiti ja poromiehen puoliso. Ihmisenä olen lämmin, oikeustajuinen ja jämäkkä. Synnyin Kaamasessa, kasvoin Utsjoella ja kotiuduin Sevettijärvelle. Työskentelen Suomen Saamelaiskäräjien varapuheenjohtajana. Toimin SDP:n puoluevaltuutettuna ja Lapin demareiden hallituksen jäsenenä.

Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Taustani on vahvasti koulutuspolitiikassa, jonka uskon olevan parasta mahdollista tulevaisuuspolitiikkaa. Olen mm. johtanut ammattikorkeakouluopiskelijoita valtakunnallisesti edustavaa SAMOKia ja työskennellyt sosiaalipoliittisena asiantuntijana Suomen Lukiolaisten Liitossa. Aiempaa kokemusta kuntapolitiikasta löytyy naapurikunnasta Utsjoelta, jossa toimin aiemmin kunnanvaltuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä.

Panel 3

Tärkeitä teemoja

Yhdenvertaiset kylät

Inari on monen kylän kunta ja joka kylässä on omat erityisyytensä. Jokaisessa kylässä on säilytettävä mahdollisuudet hyvään elämään. Jokainen kylä ja jokaisen kylän ihminen on arvokas. Kunnan täytyy tehdä päätöksiä, jotka pitävät kaikki kylät elävinä ja huomioivat erilaiset tarpeet. Välttämättömät palvelut eivät saa karata liian kauas vaan avun on oltava lähellä silloin, kun sitä tarvitaan.

Lapset, nuoret ja perheet

Lapsiin ja nuoriin panostaminen on panostamista koko kunnan tulevaisuuteen. Toimiva neuvola, laadukas varhaiskasvatus ja terveet koulut ovat vetovoimatekijöitä ja ennen kaikkea lasten oikeuksia, joista ei pidä tinkiä. Oma taustani on vahvasti koulutuspolitiikassa, jonka uskon olevan parasta mahdollista tulevaisuuspolitiikkaa. Tulevalla vaalikaudella on tärkeää huolehtia, että kunta ottaa kopin oppivelvollisuuden laajentumista seuraavista velvollisuuksista ja pitää kiinni nuorille annetusta lupauksesta, että kaikki saavat tukea oman suunnan löytämiseen.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntapäättäjät ovat kuntalaisten asialla. Minusta on tärkeää, että päätöksenteossa kuullaan tarkalla korvalla niitä, joita asiat eniten koskettavat. Se edellyttää, että vireillä olevista asioista myös viestitään avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Kuntapäätöksenteko on pidettävä ihmisten lähellä. Samoin päättäjien on kannettava vastuuta siitä, että päätökset perustuvat tietoon.

Panel 4

Blogi

Mannos mo manaš – kävi miten kävi!

Maŋimuš vahkuloahppa ovdal jienasteami nohkama ja válgabohtosa boahtima. Ollu jurdagat joradit mielas. Válgaáigi lea leamašan hui suohtas ja gelddolaš. Lea leamašan virkkosmahtti hállat min olbmuiguin ja min iežamet áššiin. Dakkár ságastallan ii leat dábálaččat nu olu, dahje dasa ii gávdno álo heivvolaš sadji. Lean maid ilus, go lean beassan oahpásmuvvat eará evttohasaide ja gullat makkár jurdagat sis leat. Mis gávdnojit issoras čeahpes ja viissis olbmot. Sávan min beassat joatkit dakkár ságastallamiid boahttevuođas maid.

Kaupunkisaamelaiset ovat tärkeä osa saamelaisyhteisöä

Yli puolet Suomen saamelaisista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Ulkosaamelaiset ovat aiemmin olleet melko näkymätön ryhmä, mutta viime vuosina myös kaupungeissa on luotu uusia tapoja ylläpitää yhteyttä omaan kulttuuriin. Kaupunkisaamelaiset ovat oikeutetusti entistä rohkeammin alkaneet vaatia heille kuuluvien oikeuksien toteutumista.